9 november 2015

Leraren Nederlands verlagen examenscore met één vol punt!

Verzorgd taalgebruik, ik geniet ervan. Zorgvuldig formuleren is voor mij een tweede natuur. Daarmee onderscheid ik me van een groot deel van de Nederlandse bevolking. 2F'ers zorgen ervoor dat ze begrepen worden, 3F'ers schrijven foutloos, 4F'ers kunnen complexe onderwerpen aan en schrijven geen onzin. Na hun eindexamen zijn ze echter allemaal nog taalbeginners, ze moeten nog een eigen stijl ontwikkelen door veel taal te proeven en te produceren.
In zijn oneindige wijsheid heeft nu de staatssecretaris besloten dat leraren Nederlands bij het eindexamen LEESvaardigheid voor "incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik maximaal 4 scorepunten in mindering moeten gaan brengen."
Realiseert Dekker zich dat leraren Nederlands in functie in het citaat uit de Septembermededeling hierboven twee keer de rode pen hadden gepakt? (Is een incorrecte formulering geen onjuist taalgebruik? en een cijfer als 4 schrijf je in letters). Wij kennen best veel regels en als je tegen ons zegt dat we fouten moeten zoeken dan vinden we ze, met gemak en overal.
Ik ben tot nu toe nog geen deskundige tegengekomen -inderdaad de staatssecretaris is er geen- die het verstandig vindt om spel- en formuleerfouten te bestraffen tijdens het examen leesvaardigheid. Spel- en formuleervaardigheid zitten in het schoolexamen, en wij -deskundigen- kunnen daar prima mee uit de voeten.
Fatsoen
Zouden bewindslieden denken dat zij zelf correct Nederlands spreken en schrijven? Moet haast wel. (Nog eentje?)
Het zit niet in mijn natuur om mensen aan te spreken op taalfouten. Ik vind dat onbeschoft. Maar als de taalfoutist zich voorstaat op eigen taalkwaliteit of beroepscommunicator is, vraagt hij erom.

Voor de staatssecretaris heb ik wel een andere tip om taalfatsoen te bevorderen, hij heeft immers ook de media in zijn portefeuille. Een avondje ondertitels en voice-overs levert bakken formuleerfouten op. Beboet iedere fout en gebruik het geld dat binnenstroomt voor een werkgroep met deskundigen die zich eens gaat buigen over het examen Nederlands. Voor de duidelijkheid: daar mag best schrijfvaardigheid in (en als je het helemaal goed wilt doen dan wordt dat een dossier), alleen niet tijdens een leestoets, want die 4 scorepunten halen we eraf, met gemak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten