11 februari 2016

Grammatica, maar dan zinvol

De gebruiker van BruutTAAL en de lezer van dit blog weten inmiddels dat de traditionele schoolgrammatica voor mij heeft afgedaan. Trucjes aanleren die zó nutteloos zijn dat ze meteen na het proefwerk weer vergeten worden, mijn leerlingen en ik hebben wel wat beters te doen.
De polemiek tussen Bonset en Coppen in Levende Talen Magazine heeft me aangemoedigd om nu echt werk te maken van een andere grammaticadidactiek: weg met de trucs, op weg naar inzicht dat ervoor zorgt dat grammaticale kennis je ook een betere taalgebruiker maakt, iets wat met de traditionele schoolgrammatica zeker niet zo is, sommige onderzoeken wijzen zelfs op een negatief effect. (zie pagina 8-9 van artikel Amos van Gelderen)
Een andere reden om het allemaal anders aan te gaan pakken was de opmerking die leraren Nederlands nogal eens van hun mvt-collega's horen: "Doen jullie bij Nederlands nog wel iets aan grammatica?"
Op, als voorbeeld, de openbare pagina Werkwoorden lees je teen en tander over de cruciale rol van deze woordsoort in het bouwen van een zin. Gebruikers vinden op de Didactiekpagina materiaal om een klas te laten onderzoeken en begrijpen hoe je met deze kennis je voordeel kunt doen, bij het leren van een nieuwe taal én bij het analyseren van Nederlands. In de werkboeken staat al veel inzichtelijk materiaal
Aangemoedigd door wat leraren die met BruutTAAL werken is nu ook de site op weg naar zinvol grammaticaonderwijs.
Omdat BruutTAAL de afgelopen jaren gestaag steeds groter is geworden, kan het zijn dat je nu inconsistenties tegenkomt. Ik hoor graag waar ik nog te traditioneel ben, dan pas ik dat aan.

Cadeautje: HIER vind je lesmateriaal. Enjoy.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten