24 juli 2015

BruutTAALs voortgangstoetsen: formatief én lekker makkelijk

Voor alle leerjaren in de onderbouw heeft BruutTAAL nu kant-en-klare digitale voortgangstoetsen. Ze sluiten aan bij de diverse werkboeken en zijn gemaakt in Quayn. Het idee is dat je deze toetsen 3,4 keer per jaar geeft en dat leerlingen kunnen zien dat ze vooruitgang boeken dankzij jouw leerzame onderwijs. De eerste toets geef je dus in de eerste schoolweken, als je nog lang niet alles behandeld hebt. Laat je eens verrassen door die resultaten, en laat je erdoor inspireren, want dat is ook het mooie aan deze manier van toetsen: jij krijgt informatie over het nivean van je leerlingen en kunt daar je onderwijs op afstemmen.
Het is bij Nederlands niet altijd gemakkelijk om vooruitgang zichtbaar te maken, maar kinderen willen nou eenmaal graag weten of ze goed bezig zijn en jullie krijgen samen een mooi inzicht in vooruitgang.

Formatief toetsen

Met formatief toetsen bevorder je het eigenaarschap van de leerlingen en dat zorgt weer voor een betere motivatie.
Bij voorkeur geef je deze toetsen niet op om te leren. Het gaat er namelijk niet om dat ze de stof voor het proefwerk beheersen, nee, dit zijn onmisbare vaardigheden die je te allen tijde moet beheersen. Ga je ervoor laten leren, dan geef je een verkeerd signaal af. Beter gezegd: het goede signaal is dat je in de lessen wat kunt halen en dat je daar onmisbare kennis en vaardigheden opdoet.

Deel van het planningsscherm waar jij bepaalt hoeveel
items van ieder deelonderwerp een leerling krijgt.
De toetsen hebben steeds 600 à 700 items, verspreid over 15-20 deelvaardigheden. Jij als leraar geeft aan hoeveel items ze van ieder onderwerp in de toets krijgen. Omdat er verder via het randomprincipe vragen worden toegewezen, kun je iedere leerling op ieder gewenst moment bedienen met een toets. Je hebt geen omkijken naar herkansingen of inhalers. Met behulp van de resultaten kunnen je leerlingen gemakkelijk bepalen aan welke onderdelen ze nog aandacht moeten besteden om uiteindelijk de jaardoelstellingen te halen. En dat willen ze dan ook graag doen. Zo zijn kinderen namelijk.

Referentieniveaus

Dit gaat natuurlijk alleen maar om de simpel toetsbare vaardigheden spelling, grammatica en formuleren. Leerlingen vullen hun gereedschapskist om uiteindelijk volwassen taalgebruikers te worden. Niet alles van waarde is meetbaar(Lees dit mooie gratis boek over toetsen)
Wel gemakkelijk dat je er geen nakijkwerk aan hebt (afgezien van een paar onderdelen in VWO3).
De items van de toetsen zijn aangepast aan de referentieniveaus, waarbij BruutTAAL de weg van 1F (einde basisschool) naar 2F (eind mavo, 3 havo, 2vwo) onderverdeelt in 2 niveaus: 1 en 2. HIER zie je hoe BruutTAAL omgaat met de referentieniveaus.

Laat automatisering voor je werken

Bron: http://gkronikos.blogr.lt/telegrama-is-menulio/
Veel toetsen, weinig nakijken. Leerlingen scoren graag, laten graag zien wat ze kunnen. Je device geeft je die mogelijkheid. Weet je niet goed hoe je Quayn en BruutTAAL in jouw situatie optimaal laat renderen, neem dan contact op. In een middag ben je toetsdeskundige.
De komende drie weken kan dat contact wat moeizaam verlopen. Zomerstop, je weet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten