22 december 2015

Opvallend, voorzetsels jammen vertaalmachines.

Open een vertaalmachine en typ de zin Marco valt op Leontine  eens in. Mooie vertaling? Vervang Marco eens door Hij, Leontine eens door haar en kijk hoeveel vertalingen er verschijnen van vallen en op.
Veel "potjesEngelsFransDuits" wordt veroorzaakt door een gebrek aan inzicht in het voorzetsel. Of  tombe cela wel avec?
In een taalbeschouwingsles gaan leerlingen zinnen ordenen op het gebruik van voorzetsels. Je kopieert (lamineert) en verknipt voor ieder groepje dit setje zinnen. Eerst zullen zij daardoor weer herinnerd worden aan hoe je ze herkent (kooi en vakantie): verdeel deze zinnen in 4 groepen van 3 op basis van de voorzetsels.
Daarna moeten zij ontdekken wat Marco valt op Leontine en Zijn team bestaat uit vrouwen en een man met elkaar te maken hebben, door de zinnen in 3 groepen van 4 te ordenen.

Komen ze er zonder hulp niet uit, dan beveel je een uitstapje naar BruutTAAL aan.

In het werkboek vind je daarna weer oefeningen die leerlingen over nog een andere toepassing van voorzetsels laten nadenken.
Het bijbehorende digibordbestand laat je een en ander mooi demonstreren.

De pagina grammaticadidactiek wordt zo langzamerhand een mooie ingang om betekenisvol met grammatica bezig te zijn. Niet alleen om de mvt-leraren te ondersteunen, maar ook om je moedertaal te kunnen bestuderen.1 opmerking: