22 juni 2017

Apetrots

Wordt BruutTAAL eindelijk een mainstreammethode? Het begint erop te lijken. Ondanks de afschrikwekkende naam (je weet echt dat je geen traditionele methode in huis haalt) en de boekloze vorm (alles is alleen via een computer, tablet of mobiel bereikbaar) kom je BruutTAAL steeds vaker tegen.
Mainstream begon in 2015: BruutTAAL werd als vijfde keuze genoemd in een landelijke enquête naar methodegebruik. In de Trendanalyse schoolvak Nederlands 2017 werd BruutTAAL genoemd als de methode die nieuwe wegen uitprobeert.
En dat inmiddels heel breed ingezien wordt dat het met het schoolvak Nederlands echt een andere kant op moet (LEES HIER MEER), zou ook een teken aan de wand kunnen zijn.

Nu zijn we helemaal trots dat BruutTAAL door SLO opgenomen is in de Onderwijsinnovatie-etalage. Een site die bedoeld is om scholen op weg te helpen naar lesmateriaal dat zich onderscheidt door een innovatieve aanpak.
"Na bestudering door onze Neerlandici hebben we besloten om BruutTAAL op te nemen", zodat er nu naast de onderbouwmethode PLOT 26 ook een methode Nederlands voor MHV onder- en bovenbouw op staat.

Examenresultaten weer TOP

Over die bovenbouw gesproken. Voor het tweede jaar (BruutTAAL is pas twee jaar ook een bovenbouwmethode) werkte het Odulphuslyceum in Tilburg met BruutTAAL naar het havo-examen. Dit jaar helemaal zonder 'De examenbundel', maar met het examentraject van BruutTAAL zelf. Waren vorig jaar de resultaten (SE 6,8; CE 6,3) al beter dan voorheen, dit jaar nog een tikkie beter: SE 6,8; CE 6,5. De WOLF-scores wezen uit dat het onderdeel samenvatten nog verbetering behoeft. Klopt helemaal, daar had het Odulphus geen aandacht aan besteed.

Het leesonderwijs van BruutTAAL kenmerkt zicht door uit te gaan van authentieke teksten die leerlingen zelf aanleveren uit de Krantenbank. De verwerkingsvormen van BruutTAAL genereren veel gesprekken over inhoud, vorm, toon, algemene ontwikkeling en woordenschat.
Daarnaast biedt BruutTAAL in KWIZL de examens van de laatste jaren aan: gemetadateerd en in hapklare lesblokken. Leerlingen krijg zo inzicht in hun eigen ontwikkelpunten en je kunt als leraar persoonlijk, vraaggestuurd en gericht lesgeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten